1 / 40 Podpora obnovitelných zdrojů

ČR má finančně podporovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie.