1 / 40 Celostátní referendum

Měla by se uzákonit možnost celostátního referenda vypisovaného na základě petice.

V ČR je možné vyhlásit celostátní referendum pouze tehdy, pokud o něm rozhodne Parlament. Např. na Slovensku je to možné po shromáždění 350 000 podpisů, v „referendovém“ Švýcarsku je třeba 50 000 podpisů.